Belvédère monument uit 1924


In 1907 koopt Andreas Willem Tjaarda de berg van Brongerga.  Met hout afkomstig uit de bossen van Tjaarda wordt een uitkijktoren op de berg gebouwd. Maar al spoedig laat de bast van de stammen los en blijft er een in desolate toestand verkerende toren over. Inmiddels heeft het gewapend beton zijn intrede gedaan in de bouw. Zo verrees in 1924 de in een unieke betonconstructie uitgevoerde Belvédère met een hoogte van 31 meter.

In de zeventiger jaren raakte de toren ernstig in verval. Rotary Club Oranjewoud Heerenveen besloot de toren te restaureren. In september 1993 is de Belvédère weer voor het publiek opengesteld.

Voor meer informatie o.a. over de historie van de Belvédère verwijzen wij graag naar een onderzoeksrapport gemaakt in opdracht van Staatsbosbeheer door drs. R.L.P.Mulder-Radetzky.


Detail van de kaart van Schoterland
van B. Schotanus ( 1698 )